Sisyfosgruppen

Sisyfosgruppen är nya ägare av Kaggeholms slottsområde från och med 28e Maj 2018.

Sisyfosgruppen är en privatägd företagsgrupp som äger, investerar och utvecklar verksamheter inom fastighetsutveckling, byggteknik, apputveckling, utbildning, event och kommunikation. Typiska Sisyfosprojekt kännetecknas av att vägen fram till succé är krokig och utmanande, vi går helt enkelt igång på det.

Vi är idag verksamma inom flera olika verksamheter. Vi ägnar oss bland annat åt destinations- och fastighetsutveckling. Vi driver R&D inom byggteknik kopplad till energi och boende. Vi undersöker nya boendeformer som vi tror är bättre för oss i framtiden. Vi hjälper andra att bygga sina varumärken genom de kommunikationsbyråer vu äger.

Sammantaget försöker vi på olika sätt utveckla samhällen till det bättre. Vi gör det genom utmanande ideér i kombination med stark genomförandekraft. När andra säger att det inte går tänker vi att det finns en väg fram, bara man orkar lite mer än alla andra.

Läs mer om Sisyfos HÄR.

Sisyfos motto – Svårt är roligt, enkelt är tråkigt.